Uddannelse

Glad Fonden er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er drevet af vores overordnede sociale mål, og at eventuelle økonomiske overskud geninvesteres i formålet. Den oprindelige vision handlede om at skabe ytringsfrihed og selvværd for udviklingshæmmede. I dag er målet mere bredt inklusion af mennesker med handicap i samfundet – og især i arbejdslivet. Meningsfuld beskæftigelse og høj faglighed er grundlæggende for alle vores aktiviteter. Vi er med vores egen virksomhed og vores fortælling det gode eksempel på, at det kan lade sig gøre. På godt 10 år er vi vokset fra at være en TV-station med 6 medarbejdere til i dag at være en virksomhed med aktiviteter indenfor TV- og radioproduktion, WEB og sociale medier, animation, design, teater, køkken- og cafédrift samt uddannelse. Antallet af medarbejdere og elever er i dag ca. 200.

Glad Fagskole er en del af Glad Fondens virksomheder og har siden 2004 udbudt en 3-årig ungdomsuddannelse. I 2008 startede de første STU-elever i henhold til lov nr. 564 om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Aktuelt udbydes 8 faglinjer i København: Køkken, Service, Teater, TV, Radio, Animation, Bygartner og Design. Der går i dag knap 70 elever på Glad Fagskole fordelt på tre årgange og 3 afdelinger (København, Esbjerg og Ringsted). I Ringsted udbydes TV-linjen, Animationslinjen og Køkkenlinjen, og i Esbjerg udbydes Håndværkerlinjen, Dyrepasserlinjen og Medielinjen. 

Formålet med uddannelserne er at muliggøre en mere aktiv og selvstændig tilværelse som voksen og skabe grundlag for en videre uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Specialiseringen på faglinjerne giver den enkelte elev en brugbar faglig uddannelse, og eleven får herved et mere dynamisk springbræt til et meningsfuldt voksen-og arbejdsliv.