Som virksomhed har I ansvar for…

  • At stille praktikplads til rådighed
  • At sikre praktikforløbet gennemføres i overensstemmelse med de forudsætninger og krav der er til uddannelsen. Dette gøres i tæt samarbejde med Glad Fagskole