Socialt engagement

Projektet er en del af det paradigmeskift, der er i gang indenfor arbejdsmarkedspolitikken, hvor fokus er på inklusion af mennesker med handicap på det ordinære arbejdsmarked og i samfunds- og kulturlivet bredt.

For virksomheden kan partnerskabet med Glad Fonden bidrage til nye arbejdspladser, udvikle kulturen på arbejdspladsen og indgå i virksomhedens CSR –arbejde.

Hent yderligere inspiration hos:
www.cabiweb.dk/virksomhed
VINSA brochure.pdf