Kompetencebeviser med NQF-inclusive

Vi arbejder i fagskolen med implementering af NQF- inclusive. Det er en inkluderende dimension af den nationale kvalifikationsramme, der i dag rummer alle ordinære uddannelser. Formålet er at give de unge med særlige behov et reelt kompetencebevis når de slutter uddannelsen, så de får et bedre springbræt til job eller mere uddannelse.

Modellen sikrer registrering af den faglige, sociale og personlige progression i et anerkendt og udbredt system. Det er ikke et fordyrende led, men en optimering af elevernes læringsudbytte og en præcisering af deres faglige kompetencer. Det fremgår af kompetencebeviset hvad de kan, og på hvilket niveau de kan det. Det er overskueligt og let at aflæse for jobcentre og arbejdsgivere, og på alle måder fremmende for inklusion af borgere med særlige behov.

Vi har været pilotskole for et større EU-projekt med 5 partnerskabslande, hvor vi har udviklet og beskrevet NQF- inclusive til europæisk og dansk standard, og vi deltager fortsat i nordisk og europæisk samarbejde. Senest har vi startet samarbejde med Købehavns Kommune med henblik på at implementere NQF -inclusive på STU- og EGU- området. Vi har endvidere samarbejde med Ministeriet for børn og undervisning omkring den inkluderende dimension af den nationale kvalifikationsramme.

NQF- inclusive er en integreret del af Glad Fagskoles koncept i hovedafdelingen i København og i nystartet lokalafdeling i Ringsted. Vi udbyder kurser i udviklingen af læringsmoduler og kompetencebeviser med NQF for bl.a. kommuner og STU-udbydere.