Job med tilskud

Fleksjob

Job på særlige vilkår med offentligt løntilskud for personer under 65 år med varig begrænsning i arbejdsevnen (tilskud på enten ½ eller 1/3 af lønnen afhængig af arbejdsevnen). Oprettes i samarbejde med virksomheden, faglig organisation og kommune. Se endvidere www.fleksjob.dk

 

 

Job med løntilskud

Et job med løntilskud er et tilbud til alle førtidspensionister med nedsat arbejdsevne. Kommunen kompenserer ved at give virksomheden et tilskud til lønnen. Løn, arbejdstid og øvrige vilkår aftales individuelt. Kommunen opretter tilskuddet – både de offentlige og private.

Mentor

Ansætter du en fleksjobber eller en førtidspensionist i et job med løntilskud, kan der være brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring. Du kan få ca. 10.000 kr i tilskud til at en mentor hjælper den nye medarbejder i gang.  Dit lokale jobcenter kan hjælpe dig i gang og give dig vejledning.

Personlig assistance

En person med handicap, fx i form af nedsat syn, hørelse, bevægelseshandicap, kan kompenseres for dette med en personlig assistent, som assistere ved konkrete praktiske arbejdsopgaver. Ved psykisk lidelse eller kognitive vanskeligheder kan bevilges særlig støtte, herunder støtte til strukturering. 

Skånejob

Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår eller i et fleksjob, har mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud (”skånejob”). Ved ansættelse med løntilskud fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiver og person. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.