Et vellykket match

For Chris Palmgren blev et eksternt praktikforløb i Mediehuset til et fast arbejde. Chris har, siden sit ophold på en efterskole interesseret sig for teknik og da STU’ en så blev en kendsgerning – kunne Chris så starte på en ungdomsuddannelse. Chris startede på Glad Fagskoles TV –linje.  Chris fortæller, at det har gjort en kæmpe forskel for ham at starte på en uddannelse og at det især har været det at komme i praktik som har gjort en forskel. Som Chris selv udtrykker det ”det er dejligt at kunne sparke en dør ind og sige at man har en funktionsnedsættelse – men at man kan det og det”. Praktikforløbet, fortæller Chris, har været fantastisk og det har givet en masse selvtillid. Det at komme ud har ”udviklet mig meget” – fortæller Chris. 

Praktikken i Mediehuset har endvidere affødt en fast opgave for B.93 TV – her filmer Chris klubbens kampe og redigerer derefter efterfølgende optagelserne. 

For Chris er drømmen om at rejse verden rundt og filme alle de store fodboldkampe for Onside kommet lidt nærmere. Chris er nu som han selv udtrykker det ”ikke blevet gemt væk ” og ”ikke blevet udstødt af samfundet”. Chris er blevet ansat i skånejob og arbejder nu freelance for Mediehuset. En mulighed som han ikke ville have haft – hvis ikke en virksomhed havde fået øjnene op for hans kompetencer.