En Glad film

Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.” Se en GLAD film.

Hvorfor partnerskab?

Glad Fonden er drevet af en stærk idé om, at mennesker med nedsat funktionsevne kan levere vedkommende og originale bidrag til samfundet. Fonden er bygget op omkring visionen, at disse mennesker inkluderes på det ordinære arbejdsmarked frem for at blive isoleret på beskyttede værksteder.

For virksomheden kan partnerskabet med Glad Fonden bidrage til nye arbejdspladser, udvikle kulturen på arbejdspladsen og indgå i virksomhedens CSR-profil. (CSR = Virksomheders Sociale Ansvar).

Målet med partnerskabet er, at eleverne får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale på det ordinære arbejdsmarked. Samarbejdet med virksomhederne kvalificerer uddannelserne i Glad Fagskole gennem praktikforløb og på den måde øges elevernes muligheder for efterfølgende ansættelse, ofte i job på særlige vilkår. 

Glad Fagskole har i mere end 10 år gennemført fagligt funderede uddannelsesaktiviteter, der kvalificerer disse unge inden for områderne: medier, køkken / kantine, samt serviceområdet. Vi har gode erfaringer med at styrke disse uddannelser gennem praktikforløb i private og offentlige virksomheder, samt i andre organisationer.

I forbindelse med indgåelse af samarbejde og udformning af partnerskabsaftale, aftales en fælles strategi for eventuel profilering af partnerskabet. 

Profilering kan handle om, at synliggøre partnerskabet i forskellige sammenhænge: 

  • I Glad Fonden eller virksomhedens generelle præsentation fx på egne hjemmesider
  • Som en del af virksomhedens sociale regnskab (CSR) eller i mere direkte markedsføringsaktiviteter 
  • I informationsmateriale om uddannelserne under Glad Fagskole og på uddannelsesmesser, hvor uddannelserne præsenteres (fx på Uddannelsesmessen)

Omfanget og rammerne for brugen af partnerskabet aftales konkret med den enkelte virksomhed. Herudover kan der løbende aftales særlige initiativer som fx udarbejdelse af videoklip om uddannelserne og/eller elevprofiler, fælles kampagner eller lign.